دکتر مجازی - ارتباط با دیگران

آیا رسانه‌های اجتماعی زندگی اجتماعی شما را خراب می‌کنند؟

ممکن است شنیده باشید که رسانه‌های اجتماعی باعث می‌شوند که شما “در زندگی واقعی” کمتر فعال باشید. با این حال، اگر این مقاله در صفحه‌ی توییتر شما ظاهر شد – در حالی که شما در حال مرور آن هستید و…