دکتر مجازی - الکلیسم

آیا مصرف الکل منجر به اضطراب می‌شود؟

سوء مصرف الکل و اختلال اضطرابی همواره با هم یک ارتباط محکم دارند. همیشه ارتباط قوی‌ای بین این دو وجود دارد به شکلی که اگر یکی از این اختلالات در فردی وجود داشته باشد، به احتمال زیاد در زمان کوتاه…