دکتر مجازی - انتقال ژن

سوسیوبیولوژی چیست؟

با وجود این‌که منشأ پیدایش کلمه‌ی سوسیوبیولوژی را می‌توان در سال ۱۹۴۰ ردیابی کرد، مفهوم آن برای نخستین بار در سال ۱۹۷۵ توسط ادوارد اُو. ویلسون۱ با انتشار کتاب سوسیوبیولوژی: یک ترکیب نو۲ به همگان معرفی شد. اساس علم سوسیوبیولوژی بر…