دکتر مجازی - انیشتین

۱۰ کشف برتر اخترشناسی

بر اساس شواهد تاریخی توسعۀ زیاد علم نجوم مدرن به تلاش‌ها و مشاهدات هزاران منجم از جای جای کرۀ زمین در طول تاریخ بشر مربوط است.لیست ده مورد از مهم‌ترین کشفیات اخیر اخترشناسی را آورده‌ایم، کشفیاتی که نگاه علم مدرن…

با بهره هوشی معمولی نیز می‌توان مغز انیشتین داشت!

آیا تابه‌حال پیش آمده است برای فهمیدن یک مقاله چندین بار آن را بخوانید؟ یا بارها درسی را تکرار کنید تا در یادتان بماند؟ نگران نباشید…شما تنها نیستید. در این مقاله به توضیح نظریه ظرفیت یادگیری پرداخته و نحوه استفاده…