دکتر مجازی - اژدها

زنی که اژدها را دید!

پیرزن ۵۲ ساله از یک مشکل عجیب رنج می‌برد: هر جا را که نگاه می‌کرد اژدها می‌دید. دراینجا گزارش پرونده پزشکی او را که در مجله‌ی معتبر LANCET منتشر شده برایتان نقل می‌کنیم.