دکتر مجازی - اکسیژن پراکسید

چرا مواد ضدعفونی‌کننده زخم را می‌سوزانند؟

تصور کنید که در هنگام خرد کردن سبزیجات، انگشتتان را می‌برید. به سمت روشویی می‌روید تا آن را بشویید و بعد از آن خودتان را آماده سوزش اجتناب‌ناپذیر ماده‌ی ضد عفونی‌کننده بر روی زخمتان می‌کنید. سوزش ناشی از ضد عفونی‌کننده…