دکتر مجازی - بیوفیدبک

بیوفیدبک چیست و چه کاربردهای درمانی دارد؟

بیوفیدبک یک تکنیک مربوط به تاثیر ذهن بر بدن است. این تکنیک عبارت است از استفاده از بازخوردهای دیداری یا شنوایی فرد برای تحت کنترل گرفتن عملکردهای غیرارادی بدن. این عملکرد‌ها شامل تحت کنترل ارادی گرفتن مواردی مانند ضربان قلب،…