دکتر مجازی - تجهیزات پزشکی

دارچین به خنک شدن معده کمک می‌کند

بر اساس تحقیق جدیدی که صورت گرفته، اضافه کردن دارچین به رژیم غذایی می‌تواند دمای معده را تا دو درجه پایین بیاورد. هنگامی که خوک‌های مورد آزمایش در این تحقیق در دمای اتاق تغذیه شدند، دارچین موجود در معده‌ی آن‌ها…