دکتر مجازی - ترمودینامیک

دستاوردهای عظیم (۴۸): چرخه کارنو، ایده آل ترین ماشین گرمایی

چرخه کارنو در موتورهای حرارتی، دنباله‌های ایده آل چرخشی حاصل از تغییرات فشار و دمای یک مایع، مانند گاز مورد استفاده در یک موتور، در اوایل قرن نوزدهم توسط مهندسی فرانسوی به نام سعدی کارنو طراحی شده است. این چرخه…

آنتروپی در روابط انسان‌ها

آنتروپی در روابط انسان‌ها Kamlesh D.Patel چگونگی اثر قانون دوم ترمودینامیک را در روابطمان توضیح می‌دهد، که به از هم پاشیدن و سقوط یک رابطه می‌انجامد و راهنمایی‌های لازم برای شکست آنتروپی و ایجاد پایداری و هارمونی در رابطه‌مان را…