دکتر مجازی - تعامل مغزی و محیط

تئوری “ارتباط سه‌گانه‌ی بدن، مغز و محیط” چیست؟

بیولوژیست ها بدنبال چگونگی ترکیب ارتباط میان مغز، بدن و محیط هستند. آلن جیسانوف در یک رستوران کوچک واقع در اسپانیا، بدنبال سفارش یک غذای مقرون بصرفه با یک غذای متفاوت روبرو شد: تکه های مغز پیچیده شده در تخم…