دکتر مجازی - خود واقعی

خود واقعی و خود دروغین

کورت پسری ۲۲ ساله و دانشجوی کالج است که توسط والدین خویش بدلیل افسردگی و اقدام به خودکشی ارجاع داده شده است. وی در بزرگراه با سرعتی بالا رانندگی می کرده است تا اینکه با جایی برخورد کرده و به…