دکتر مجازی - داستان کوتاه

آخرین کنسرت من

داستانی کوتاه که ترکیبی از اتفاقات زندگی واقعی و مفاهیم روان‌شناسی و کاربردی است: در بین گروه، سم توانست بشنود که رهبر گروه می‌خواهد ارکستر را شروع کند. “لعنتی، دست‌هایم بیشتر از حالت عادی می‌لرزند. روز بدی برای پارکینسونِ. علاوه…