دکتر مجازی - درد شانه

درد شانه

تعریف درد شانه ممکن‌است از خود مفصل شانه یا عضلات، تاندون‌ها یا رباط‌های اطراف آن ناشی‌شود. درد شانه‌ای که ناشی از مفصل باشد با انجام‌فعالیت یا حرکت معمولاً بدتر می‌شود. بیماری‌های مختلفی که ساختارهای سینه یا شکم را درگیر می‌کنند،…