دکتر مجازی - فائزه رحیمی

۷ ماده غذایی که به شما کمک می کنند سریع تر از شر کبودی راحت شوید

کبودی قابل درمان است زیرا بیشتر آسیب در زیر سطح پوست است. با این حال ، برخی از داروهای خانگی ممکن است قادر به تسریع بهبودی، به حداقل رساندن ظاهر آنها و جلوگیری از وقوع آنها در وهله اول باشند.