دکتر مجازی - فائزه رحیمی

دفیبریلاتور کاشتنی قلبی (ICD) چیست و چرا کار گذاشته می شود؟

بررسی کلی دفیبریلاتور کاشتنی قلب(ICD) یک باتری کوچک است که در قفسه سینه شما قرار می گیرد تا بر ریتم قلب شما نظارت داشته باشد و ضربان قلب نامنظم را تشخیص دهد.  ICD می تواند از طریق یک یا چند…

لیپوسارکوم چیست؛ با راه های درمان لیپوسارکوم آشنا شوید.

لیپوسارکوم نوعی سرطان نادر است که در سلولهای چربی شروع می شود. لیپوسارکوم نوعی سارکوم بافت نرم محسوب می شود. لیپوسارکوم در سلولهای چربی هر قسمت از بدن ممکن است رخ دهد، اما بیشتر موارد در عضلات اندام ih یا…