دکتر مجازی - فائزه رحیمی

تفاوت بین پلی میالژیا و فیبرومیالژیا که علائم مشابهی دارند چیست؟

درک مفهوم دو بیماری شما احساس درد عضلانی ، سفتی و خستگی می کنید و شما گمان می کنید ممکن است یکی از دوبیماری خاص را داشته باشید. فقط پزشک شما می تواند در این مورد تشخیص ارائه دهد اما…