دکتر مجازی - فائزه رحیمی

آیا ارتباطی بین دیر غذا خوردن و ابتلا به بیماری های قلبی وجود دارد !؟

براساس مطالعه جدیدی در شیکاگو وعده غذایی دیرهنگام در شب ممکن است عارضه‌ای برای سلامت قلب ایجاد کند. طبق مطالعه انجمن قلب آمریکا خوردن غذا دیرهنگام در عصر می‌تواند با افزایش ریسک بیماری‌ها قلبی مرتبط باشد. نور مکارم ، رهبر…

سم باکتری استافیلوکوکوس اورئوس یک شمشیر دو لبه است ! کشنده یا نجات بخش ؟

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس می‌تواند بیماری‌های متعددی را ایجاد کند ؛ ازجمله عفونت پوستی، ذات الریه و عفونت خون . پاسخ ایمنی قوی ایجادشده توسط این باکتری به مرور بیشتر می‌شود .براساس انتشارات تیم دانشگاه TMU و دانشگاه توبینژن، یکی از…

فشارخون بالا در جوانی هشداری برای بیماری قلبی عروقی در میان سالی!

بر اساس مطالعه سازمان ملی پزشکی شمال غرب آمریکا، فشارخون بالا در۱۸سالگی یک هشدار برای وقوع بیماری‌های قلبی عروقی در سنین بالاتر است . این سن برای شروع پیشگیری چند دهه زودتر از زمانی است که پزشکان و بیماران به…