دکتر مجازی - ذهن پرسشگر

يادآورى خاطرات يا ساختن خاطرات؟!

Barbara Kingsolver، رمان نویس، به هنگام بحث در مورد علوم شناختی به این جمله اشاره می‌کند که: حافظه مفهوم پیچیده‌ای ست؛ نزدیک به واقعیت اما نه دقیقا خود آن. شاید تصور کنید خاطراتتان به مانند حک شدن بر روی سنگ…