دکتر مجازی - سازمان بهداشت جهانی

دانشمندان اولین قدم ها را در آزمایش جنجالی ریشه کنی پشه ها برداشتند

دانشمندان در حال تغییر ژنتیکی پشه‌ها در آزمایشگاهی فوقِ امن هستند و امیدوارند این حشرات در نابودی برخی از بیماری‌های منتقله از طریق پشه‌ها راهگشا خواهند بود. بیماری‌هایی که هنوز هم بلای جان جوامع بسیاری در سراسر جهان هستند. این…

روز جهانی بیماری سل

روز جهانی مبارزه با سل   روز جهانی سل، ۲۴ام مارس هرسال، برای ایجاد آگاهی عمومی درباره‌ی سل تعیین شده است. امروزه سل همچنان به عنوان یک بیماری اپیدمیک در خیلی از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه باقی…