دکتر مجازی - شب ادراری

نشانه‌های سوء استفاده‌ی جنسی در کودکان

سالانه میلیون‌ها کودک مورد سوء استفاده‌ی جنسی قرار می‌گیرند؛ درحقیقت بنابر آکادمی پزشکی کودکان آمریکا، ۱۰درصد از مردان و ۲۵درصد از زنان بزرگسال مورد سوءاستفاده قرارگرفتن را در زمان کودکی را به‌یاد می‌آورند. بیشتر سوء استفاده‌ی جنسی در کودکان ۸…