دکتر مجازی - صحبت با خود

با خودتان صحبت می‌کنید؟ ممکن است دیوانه نباشید!

اگر هنگامی که تنها‌ هستید با خود صحبت می‌کنید، می‌توانید نگران دیوانه بودن خودتان نباشید! یافته‌های اخیر محققین نشان از تاثیر مثبت مکالمه با خود، در فرآیند‌هایی نظیر تفکر و ادراک دارد. بسیاری از افراد با خود صحبت می‌کنند، اغلب آن‌ها هر از…