دکتر مجازی - مشکلات بارداری

پاهای این جنین از طریق شکافی در دیواره‌ی رحم مادرش، بیرون افتاده‌اند!

اگر با آنچه در طی بارداری درون بدن مادر رخ می‌دهد آشنا نیستید، شاید تصویر بالا به طوری ویژه برایتان عجیب جلوه نکند ولی این چیزی است که پزشکان بیمارستان Angers University قبل از این، مشابهش را ندیده بودند.