دکتر مجازی - مغز

آیا می‌توان مغز را درون ظرف شیشه‌ای زنده نگه داشت؟

اگر در برنامه‌های تلوزیونی مغز را درون یک ظرف شیشه‌ای ببینیم زیاد هم غیر معمول نیست! اما آیا با تکنولوژی روز می‌توان مغز را درون یک ظرف شیشه‌ای زنده نگه داشت؟ این امکان وجود دارد که مغز را جدا از بدن برای…