دکتر مجازی - ناراحتی

۶ نشانۀ آشکار افسردگی که افراد قبول ندارند

تحقیقات جدید نشان میدهند که اکثر مردم نمیدانند در مقابل افسردگی چه انجام دهند، حتی اگر بتوانند آن را تشخیص دهند. تشخیص افسردگی بخصوص برای مردان دشوار است. برخی از علائم اصلی افسردگی عبارتند از: مشکل در تمرکز خستگی ناامیدی…