دکتر مجازی - نانوتکنولوژی در گذر زمان

نانوتکنولوژی در گذر زمان: تاریخی بزرگ برای پدیده‌ای کوچک

نانوتکنولوژی… لغتی که در دهه‌های اخیر در مجامع علمی، بسیار به گوش می‌خورد و امروزه توجه دانشمندان زیادی در حیطه‌های مختلف اعم از فیزیک، شیمی و علوم زیستی را به خود جلب کرده است. علمی که پنداشته می‌شود جرقه‌ی اولیه‌ی…