دکتر مجازی - نشاسته

علت مزه‌ی نامطبوع سیب‌زمینی سرخ‌کرده پس از سردشدن چیست؟

دانه دار، بی‌مزه، سفت و در عین حال خیس؛ آيا چیزی بدتر از یک سیب‌زمینی سرخ‌کرده‌ی قدیمی و سرد وجود دارد؟ اما چگونه ممکن است که سیب‌زمینی سرخ‌کرده‌ی گرم، طلایی، ترد و در یک کلام فوق العاده از یک غذای…