دکتر مجازی - وابستگی به نیکوتین

کشف جدید می‌تواند وابستگی به نیکوتین را از بین ببرد!

یک خبر خوب برای افرادی که می‌خواهند سیگار را ترک کنند؛ محققان توانسته‌اند پروتئینی را کریستالیزه کنند که امیدوارند بتوانند به وسیله‌ی آن بفهمند وقتی در فردی وابستگی به نیکوتین ایجاد می‌شود چه تغییراتی در مغز او رخ می‌دهد.