دکتر مجازی - وسواس

با ۱۰ اختلال شایع شخصیتی آشنا شویم!

منظور از اختلالات شخصیتی نوعی اختلالات ذهنی است که مدیریت احساسات، روابط و رفتار را در افراد تحت تاثیر قرار می‌دهد. اختلالات شخصیتی در ۴۰ تا ۶۰ درصد موارد قابل تشخیص بوده و با مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری شناخته می‌شوند.…

التهاب، عامل اصلی وسواس

دانشمندان مرکز گلدستون جهشی در پروتئینی یافته‌اند که  به جنون فرونتوتمپورال (FTD) که در ان رفتارهای وسواسی رخ می‌دهند مرتبط است . آن‌ها همچنین این مسیرها را به مسیرهای ایمنی مرتبط ساختند، که این به آن معناست که با هدف…