دکتر مجازی - ژنتيك

DNA: مولكول حيات

دانشمندان در ابتدا تصور ميكردند كه ساختار DNA به علت سادگي بسيار، براي انتقال اطلاعات وراثتي مناسب نيست. تا نيمه ي اول قرن ۲۰ ام، دانشمندان عقيده داشتند كه پروتئين هاي موجود در كروموزوم ها وظيفه ي انتقال اطلاعات وراثتي…