دکتر مجازی - کامپیوتر کوانتومی

استفاده از MRI در مقیاس اتمی برای کشف داروها

محققان با استفاده از تکنولوژی رایانه‌های کوانتومی توانستند اسکنر تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) را در ابعادی مینیاتوری و کوچک بسازند. با این تکنولوژی می‌توان از ساختارهای بیومولکولی کوچک بدون آسیب رساندن به آن‌ها و یا از دست رفتن اطلاعات در حین انجام…