دکتر مجازی - کمپیلوباکتر

سندرم گیلن‌باره

سندرم گیلن‌باره چیست؟ سندرم گلین‌باره یک شکل در سیستم عصبی می‌باشد.این سندرم می‌تواند باعث ضعیف شدن عضلات، کاهش و از دست رفتن رفلکس‌هاو بی‌حسی یا گزگز شدن در بازو‌ها، پا‌ها، صورت ویا سایر قسمت‌های بدن شود. این بیماری‌ نادر می‌تواند…