دکتر مجازی - Painbook

دردنامه – معارفه

 باورش سخت است که به تعداد تک‌تک مردم سیاره، درد در جهان وجود دارد. تعدادی مطالعه می‌شوند و نام رسمی به خود می‌گیرند. بقیه، هیچ‌گاه شناخته نخواهند شد. هر‌کس روایت منحصربه‌فرد خود از درد را دارد. اما فقط عده ای مجال…