دکتر مجازی - vaccine

ساعت بدن بر عملکرد سیستم ایمنی تاثیر می‌گذارد

تحقیقات جدید در موش‌ها نشان داده‌است که سیستم ایمنی در طول روز به یک نسبت کارکرد ندارد. این مساله نشان می‌دهد که ساعت بدن ممکن است مکانیسم‌های مربوط به ایمنی را تحت تاثیر قرار دهد. ریتم‌های شبانه‌روزی مانند ریتم‌های طبیعی…

واکسن سوزاک؛ سلاح بالقوه جدید در برابر این بیماری

واکسن نوع خاصی مننژیت تاثیر غیر منتظره‌ای در افراد واکسینه داشته است؛ به نظر می‌رسد این واکسن، سوزاک را نیز مورد هدف قرار می‌دهد. در صورت تایید این موضوع، شاهد اولین واکسن احتمالی عفونت‌های سوزاک خواهیم بود.