انتشار این مقاله


آیا میزان وقت صرف شده در فضای مجازی بر سلامت روان تأثیر دارد؟

افزایش زمان صرف شده در مقابل صفحه ی نمایش بر خلاف باور عمومی بر افزایش افسردگی و اضطراب در نوجوانان تاثیر ندارد.

میزان زمانی که نوجوانان در سایت های شبکه های اجتماعی و فضای مجازی می گذرانند از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۶۲.۵ درصد افزایش یافته است و همچنان رو به رشد است.

در سال گذشته ، میانگین زمان نوجوانان که در رسانه های اجتماعی صرف می کردند ۲.۶ ساعت در روز تخمین زده می شد. منتقدین ادعا می كردند كه افزایش زمان صرف شده در مقابل صفحه ی نمایش باعث افزایش افسردگی و اضطراب در نوجوانان میشود.

با این حال ، تحقیقات جدیدی که به رهبری سارا کوین ، استاد «زندگی خانوادگی» در دانشگاه بریگام یانگ ، نشان داد که مدت زمانی که در رسانه های اجتماعی صرف می شود به طور مستقیم اضطراب یا افسردگی در نوجوانان را افزایش نمی دهد.

وی میگوید

ما به مدت هشت سال در تلاش بودیم تا رابطه بین مدت زمان صرف شده در فضای مجازی و افسردگی برای رشد نوجوانان را بفهمیم. سوال این بود که آیا افزایش زمان صرف شده در رسانه های اجتماعی باعث افسردگی بیشتر می شود؟ همچنین اگر زمان صرف شده در رسانه های اجتماعی کاهش یابد ، کمتر افسرده می شوند؟ پاسخ خیر است. ما در واقع فهمیدیم که زمان صرف شده در رسانه های اجتماعی چیزی نیست که بر اضطراب یا افسردگی تأثیر بگذارد.

سلامت روانی محصول چند فرآیند است . احتمالاً هیچ فرد دارای استرسی نیست که در معرض افسردگی یا اضطراب نباشد.

این مطالعه نشان می دهد که صرفاً مدت زمان صرف شده در رسانه های اجتماعی نیست که منجر به افزایش افسردگی یا اضطراب در بین نوجوانان می شود.

کوین میگوید

در واقع نکته ی مهم مدت زمان صرف شده در فضای مجازی نیست. به عنوان مثال ، دو نوجوان می توانند دقیقاً در همان زمان از رسانه های اجتماعی استفاده کنند اما ممکن است نتایج بسیار متفاوتی در نتیجه نحوه استفاده از آن به دست آورند.

هدف از این مطالعه ، ارائه ی یک موضوع کلی فراتر از موضوع زمان صرف شده پای صفحه نمایش است در واقع هدف، بررسی پیرامون استفاده از رسانه های اجتماعی است.

کوین سه پیشنهاد برای استفاده بهینه از رسانه های اجتماعی ارائه داد:

۱.به جای اینکه یک کاربر منفعل باشید ، یک کاربر فعال باشید. یعنی علاوه بر پیمایش و جست و جو در فضای مجازی، به طور فعال اظهار نظر و مطالب مفید ارسال کنید .

۲.استفاده از رسانه های اجتماعی را حداقل یک ساعت قبل از خوابیدن محدود کنید. خواب کافی یکی از مهمترین عوامل در حفظ سلامت روان است.

۳. باهدف باشید. در وهله اول با انگیزه های صحیح خود برای تعامل با رسانه های اجتماعی اقدام کنید.در واقع اگر به طور هدفمند به جستجوی اطلاعات یا ارتباط با دیگران بپردازید ، این امر می تواند تأثیر مثبت تری نسبت به مواقعی که صرفا به عنوان ابزاری برای سرگرمی استفاده میشود،داشته باشد.

در راستای درک سلامت روان نوجوانان و استفاده از آنها در رسانه های اجتماعی ، محققان روی ۵۰۰ جوان در سنین ۱۳ تا ۲۰ ساله کار کردند که پرسشنامه هایی را به طور سالانه به مدت ۸ سال تکمیل کردند.

با پرسیدن سوال از شرکت کنندگان میزان استفاده از رسانه های اجتماعی که در یک روز معمولی در سایت های شبکه های اجتماعی صرف کرده بودند ، اندازه گیری شد. برای سنجش افسردگی و اضطراب ، شرکت کنندگان به سؤالاتی در این راستا که با مقیاسهای مختلف طراحی شده بود پاسخ دادند تا علائم افسردگی و میزان اضطراب در آنها مشخص شود.

این نتایج سپس در سطح فردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا ببینیم رابطه مستقیمی بین دو متغیر وجود دارد یا خیر.

در سن ۱۳ سالگی ، نوجوانان میانگین مصرف شبکه های اجتماعی ۳۱-۶۰ دقیقه در روز را گزارش کردند. این سطح متوسط به طور مداوم افزایش یافته است به طوری که در بزرگسالی جوان ، دو ساعت در روز گزارش می شوند.

این افزایش شبکه های اجتماعی اما سلامت روان آینده را پیش بینی نمیکند. یعنی افزایش اختصاص وقت نوجوانان به شبکه های اجتماعی فراتر از حد معمول ، در مدت یک سال بعد، تغییری در اضطراب یا افسردگی پیش بینی نمی کرد.

معصومه طالبی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید