انتشار این مقاله


کشف واکسنی موثرتر علیه سرطان!

به نظر میرسد استفاده از پیش ساز سلولهای دندریتیک به عنوان واکسن ضد سرطان، روشی کارآمد و مؤثر برای تحریک سیستم ایمنی بدن در مبارزه با تومورهای سرطانی باشد.

براساس بررسی های انجام شده در مدل های حیوانات و سلولها توسط محققان مؤسسه سرطان Duke ، به نظر میرسد استفاده از پیش ساز سلولهای دندریتیک روشی کارآمد و مؤثر برای تحریک سیستم ایمنی بدن در مبارزه با تومورهای سرطانی باشد.

این یافته ، که در Journal of Clinical Investigation به صورت آنلاین شرح داده شده است ، جایگزینی برای واکسن های سرطان برای سلول دندریتیک ارائه می‌دهد. این روش به عنوان راهی موثر برای تحریک سلولهای T و شناسایی و حمله به سلولهای سرطانی معرفی شده‌است، اما در بهبود موفق و بقاء بیماران با محدودیت مواجه‌ شده‌است.

در واقع روش جدید از مونوسیت ها استفاده می کند که نوعی گلبول سفید است که قبل از سلول های دندریتیک فعالیت میکنند و پیشرو هستند. هنگامی که مونوسیت ها با آنتی ژن برخورد می‌کنند و سپس به موش ها تزریق می‌شوند، به طور غیرمستقیم در Tcell ها پاسخ ایجاد می‌کنند. سلول های T نیز به تومورها حمله می کنند.

نویسنده ارشد مایکل دی گون، استاد گروه های پزشکی و ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه Duke میگوید

این یک رویکرد کاملاً جدید است و به نظر می رسد که دو مزیت نسبت به واکسیناسیون سلولهای دندریتیک دارد. اول اینکه ما شاهد پاسخ های ایمنی بهتر و واکنش های ضد توموری هستیم. دوم اینکه، برای ساختن واکسن سلول دندریتیک، نیاز به شروع فرآیند با مونوسیت ها، و سپس کشت و مراقبت از سلول ها برای تمایز در سلول های دندریتیک وجود داشت. این فرایند از همه آن پرش می کند.

وی همچنین افزود که تیم تحقیقاتی پیش بینی می‌كرد كه مونوسیت ها می توانند از سلول های انتقال دهنده آنتی ژن ها به سلولهای دندریتیك استفاده كنند، اما آنها انتظار نداشتند كه آنها سلولهای T را هم تحت تاثیر قرار دهند.

نکته قابل توجه این است که، انتقال آنتی ژن ها به سلولهای دندریتیک در طحال توسط مونوسیت ها با استفاده از مسیر شناخته شده ی محل اتصال شکافی (gap junction) صورت میگرد که در این مسیر سلولهای مختلف به همدیگر متصل اند. پس از این انتقال سلولهای دندریتیک باعث تحریک سلولهای T می شوند تا رشد موثر تومور سرطان را کنترل کنند.

دکتر گون میگوید

وقتی شروع به دریافت پاسخهای ایمنی بسیار قوی کردیم، غافلگیر شدیم. این نوعی آزمایش اولیه برای دیدن آنچه اتفاق می افتد،بود. ما نیز مانند همه افراد دیگر بودیم. شما نیز گمان می کردید که سلولهای دندریتیک را میتوان برای ارائه آنتی ژن تزریق کرد، اما معلوم است که شما این کار را نمی کنید.

دکتر گون افزود که آزمایش های دیگری برای روشن کردن بیشتر مکانیسم های درگیر در پاسخ ایمونولوژیکی در حال انجام است و آزمایش بالینی مرحله ۱ برای این واکسن قرار است سال آینده آغاز شود.

معصومه طالبی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید