انتشار این مقاله


حافظه فعال و یادگیری

براساس مطالعات NCLD (مرکز ملی مطالعات ناتوانی) یک نفر از هر پنج نفر مبتلا به ناتوانی های بر پایه آموزش زبان است. یکی از همه گیرترین Dyslexia که شامل ناتوانی در خواندن و تفسیر علایم و عبارات می شود. در حال حاضر یک مطالعه جدید در دانشگاه میسوری آمریکا با تمرکز بر روی مشکلات آموزشی کودکان […]

براساس مطالعات NCLD (مرکز ملی مطالعات ناتوانی) یک نفر از هر پنج نفر مبتلا به ناتوانی های بر پایه آموزش زبان است.

یکی از همه گیرترین Dyslexia که شامل ناتوانی در خواندن و تفسیر علایم و عبارات می شود.

در حال حاضر یک مطالعه جدید در دانشگاه میسوری آمریکا با تمرکز بر روی مشکلات آموزشی کودکان به این نتیجه رسیده است که ارتباط بین حافظه در حال فعالیت و نحوه یادگیری در کودکان وجود دارد.

-حافظه در حال فعالیت یا بر اساس گفته های نلسون کرون که یک پروفسور روانشناس در دانشگاه میسوری و در بخش علوم و هنر است: مقدار کمی از اطلاعات که آماده و در دسترس است یک جنبه کلی ابتدایی از آموزش است. هدف ما دانستن ساختار حافظه ی فعال و نحوه ارتباط آن با زبان و هوش درکودن است.

-حافظه ی فعال یک مقدار کمی از اطلاعات در هر فرد است که در ذهن خود نگه داشته است و بر اساس گفته های کرون:به طور مثال یک فرد که در حال گوش دادن یک داستان است تا زمان اتمام داستان ابتدای جمله و پاراگراف را در ذهن خود نگه داشته است تا داستان ادامه دارد تا بتواند آن را متوجه شود.او معتقد است که مردم با ناتوانی های کلاس مثل Dyslexia ممکن است دچار نقض در حافظه فعال خود باشند.

در این مطالعه کرون و همکارانش از ۳ مدل متفاوت در حافظه برای ارزیابی ارتباط بین حافظه ی فعال و یادگیری در بین ۱۶۸ کودک تیپیکال در حال رشد استفاده کردند.کودکان شرکت کننده در مجموعه ای از آزمایش های که جنبه های تصویری،فضایی،فونتیکی و آوایی آن هارا به چالش میکشد شرکت کردند.

نتایج نشان می دهد که که جنبه هایی از حافظه فعال که مربوط به تمرکز کردن و توجه است ارتباط نزدیکی با یادگیری و هوش دارد.در کارهای قبل کرون توجه و تمرکز یک عامل کلیدی در روابط با حافظه ی فعال شناخنه شده بود.

کرون می گوید:تمرکز و توجه به فهم آواها و فونتیک ها،خواندن کلمات و حل مسائل ریاضی یک فاکتور حیاتی است. او همچنین می گوید برای کمک به کودکان با ناتوانی های کلامی (یادگیری کلامی) معلمین می توانند با کاهش حجم اطلاعات که در یک لحظه به آنها می دهند، به آنها اجازه بدهند که توجه خود را بر روی یک فعالیت به جای سه الی چهار فعالیت بگذارند.

ثمین علی حسینی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *