انتشار این مقاله


آنتی‌بیوتیک جدید علیه سوزاک

محققان موفق به طراحی آنتی‌بیوتیک جدیدی برای درمان بیماری مقاربتی سوزاک شده‌اند. گروهی از محققین دانشگاه یورک بریتانیا (University of York) توانسته‌اند با بهره‌گیری از مولکول‌های آزادکنندۀ کربن‌مونوکسید (Carbon Monoxide-Releasing Molecules) آنتی‌بیوتیک جدیدی برای درمان سوزاک (Gonorrhea) طراحی کنند. سوزاک نوعی بیماری مقاربتی است که عامل آن باکتری Neisseria gonorrhoeae می‌باشد. طی سال‌های اخیر Neisseria gonorrhoeae […]

محققان موفق به طراحی آنتی‌بیوتیک جدیدی برای درمان بیماری مقاربتی سوزاک شده‌اند.

گروهی از محققین دانشگاه یورک بریتانیا (University of York) توانسته‌اند با بهره‌گیری از مولکول‌های آزادکنندۀ کربن‌مونوکسید (Carbon Monoxide-Releasing Molecules) آنتی‌بیوتیک جدیدی برای درمان سوزاک (Gonorrhea) طراحی کنند. سوزاک نوعی بیماری مقاربتی است که عامل آن باکتری Neisseria gonorrhoeae می‌باشد.

تصویر بالا مدلی سه‌بعدی از باکتری دیپلوکوکوس (دوتایی) و مقاوم به آنتی‌بیوتیک Neisseria gonorrhoeae را نشان می‌دهد. به زوائد مومانندی که از سطح خارجی باکتری به بیرون گسترش یافته‌اند توجه کنید. این زوائد، پیلی نوع چهار (Type IV pilli) خوانده می‌شوند و در افزایش تحرک و چسبندگی باکتری به سطوح نقش دارند. امتیاز تصویر: U.S. Centers for Disease Control and Prevention.
تصویر بالا مدلی سه‌بعدی از باکتری دیپلوکوکوس (دوتایی) و مقاوم به آنتی‌بیوتیک Neisseria gonorrhoeae را نشان می‌دهد. به زوائد مومانندی که از سطح خارجی باکتری به بیرون گسترش یافته‌اند توجه کنید. این زوائد، پیلی نوع چهار (Type IV pili) خوانده می‌شوند و در افزایش تحرک و چسبندگی باکتری به سطوح نقش دارند. امتیاز تصویر: U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

طی سال‌های اخیر Neisseria gonorrhoeae (مانند اکثر باکتری‌های بیماری‌زای دیگر) نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایجی که برای درمان سوزاک تجویز می‌شوند، مقاومت پیدا کرده است که مهم‌ترین این داروها به قرار زیر می‌باشد:

  • سولفونیل‌آمیدها (Sulfonilamides)
  • پنی‌سیلین (Penicillin)
  • تتراسایکلین (Tetracyclin)
  • سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin) از خانوادۀ فلوئوروکینولون‌ها (Fluoroquinolones)

اخیراً پروفسور جیمز موآر (James Moir) و همکارانش از دانشکدۀ زیست‌شناسی دانشگاه یورک، موفق شده‌اند با استفاده از مولکول‌های آزادکنندۀ کربن‌مونوکسید یا CO-RMs، زنجیره الکترونی (اتاقک انرژی) این باکتری را مورد هدف قرار دهند. کربن مونوکسید مولکولی است که به طور طبیعی در بدن تولید می‌شود؛ و شواهد علمی روزافزون حاکی از تأثیر مطلوب این دارو بر کارکرد آنتی‌بیوتیک‌ها و پتانسیل بالای آن در درمان عفونت‌های باکتریایی می‌باشد.

موآر و همکارانش طی تحقیقات متوجه شدند که گونۀ Neisseria gonorrhoeae نسبت به سایر گونه‌ها در برابر مسمومیت ناشی از کربن‌مونوکسید، آسیب‌پذیرتر است؛ این حقیقت CO-RMها را به گزینه‌ای بسیار کارآمد جهت درمان عفونت‌های ناشی از این باکتری (سوزاک) تبدیل می‌کند. مولکول کربن‌مونوکسید می‌تواند به این باکتری متصل شده و فرآیند تولید انرژی در آن را متوقف نماید.

پروفسور ایان فیرلمب (Ian Fairlamb) ،همکار موآر، از دانشکدۀ شیمی دانشگاه یورک در رابطه با این کشف مهم می‌گوید:

مولکول CO با هدف قرار دادن اتاقک انرژی این باکتری، مانع از تنفس آن می‌شود. مهار نمودن تنها یک آنزیم در باکتری عامل سوزاک جهت متوقف ساختن مسیر تنفسی آن کافی است. مردم به خوبی می‌دانند که CO مولکولی سمی است؛ ولی این سمیت صرفاً در غلظت‌های بالای این مولکول نمود می‌یابد. در این روش درمانی ما از غلظت‌های حداقل CO استفاده می‌کنیم که باکتری نسبت به آن حساس باشد. ما به دنبال یک مولکول [آرمانی] که به شکل کاملاً امن و کنترل‌شده و در صورت نیاز [به محیط] آزاد شود.

هدف بعدی گروه تحقیقاتی طراحی داروی جدیدی – در قالب قرص یا کرم – بر پایۀ این یافته می‌باشد که بتواند از گسترش سوزاک جلوگیری نماید.

میلاد شیرولیلو


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید