انتشار این مقاله


علت جذب بیشتر به سمت افراد هم قد چه می تواند باشد؟!

وقتی شما با شریک زندگی خود هم قد باشید، با اشتیاق زل زدن به چشمان او بسیار ساده تر است، و طبق یک مطالعه ی جدید انجام شده، دلیل خوبی برای این امر پیدا شده است. دانشمندان بریتانیایی دریافته‌اند که ژن های تعیین کننده ی قد ما، بر روی جذب بیشتر ما به سمت افراد […]

وقتی شما با شریک زندگی خود هم قد باشید، با اشتیاق زل زدن به چشمان او بسیار ساده تر است، و طبق یک مطالعه ی جدید انجام شده، دلیل خوبی برای این امر پیدا شده است.

دانشمندان بریتانیایی دریافته‌اند که ژن های تعیین کننده ی قد ما، بر روی جذب بیشتر ما به سمت افراد هم قد نیز تاثیر می گذارند.

دانشمندان از دانشگاه ادین برگ، اطلاعات ژنتیکی بیشتر از ۱۳۰۰۰ زوج را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که فاکتور های موثر در جریان انتخاب زوج افراد، هم پوشانی بسیار زیادی با ژن های مسئول تعییین قد افراد دارد.

آلبرت تنسا، محقق ارشد گروه، می گوید: ژن ها عامل اصلی  جذب شدن ما به سمت افراد هم قد هستند، برای مثال، افراد بلند قد بیشتر جذب افراد بلند قد می شوند.طبق تحقیقات ما ۸۹ درصد از تفاوت های ژنتیکی موثر بر جذب قدی افراد،  نشان دهنده ی تمایل بیشتر افراد به داشتن شریک زندگی هم قدشان است .

طبق گفته ی محققان، در درون پایگاه عظیم ژنتیکی موجود، وضعیت ژنی یک فرد می تواند با دقت ۱۳ درصد، قد شریک زندگی فرد را تعیین کند که زیاد به نظر نمی رسد، اما با افزودن همه ی عوامل خاص وراثتی، این درصد به ماکزیمم ۶۴ درصد از نظر تئوری می رسد که عددی درخور توجه است .

تنسا می گوید: تشابه قدی زوج ها، بیشتر از ساختار محیطی یا ژنتیکی جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند، بوسیله ی ویژگی های فیزیکی قابل مشاهده( به طور ویژه قد) طرف مقابل ایجاد می شود.اینکه ما چگونه شریک زندگی خود را انتخاب می کنیم، پیامدهای مهمی بر روی جامعه ی انسانی دارد.این مطالعه فهم ماهیت پیچیده ی جذب به سمت جنس مخالف و مکانیسم های موثر در تفاوت های شخصی افراد را ممکن تر می سازد.

در هرحال نتیجه گیری ارائه شده از این تحقیق، که در بیولوژی ژنوم منتشر شد، در قسمتی از خود با مقاله ی دیگری که اخیرا منتشر شده، تضاد دارد.

در مطالعه ای که بوسیله ی محققان دانشگاه کونکوک در کره ی جنوبی انجام شد، هرچه اختلاف قد زن و مردی که  در رابطه قرار دارند بیشتر باشد، زنان از بودن در آن رابطه خوشحال ترند(حداقل برای یک مدت زمانی)، در حالی که برمبنای عوامل موثر به نظر می رسید که این میزان رو به کاهش باشد.

در آخر و با کنار هم قرار دادن این دو مقاله، به نظر می رسد که هنوز ارتباط بین قد،جذب شدن و خوشحالی کمی ناواضح است و بنابراین تا جایی که پیدا کردن زوج ایده آل ادامه می یابد، این قضیه کماکان وجود دارد.

محمد مولودی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *