انتشار این مقاله


درمان سرطان با پروتئین راه انداز سرطان

تحقیقات قبلی Maria Clara Franco و Alvaro Estevez نشان داد که پروتئین تعدیل شده ای به نام Heat shock protein 90 یا به اختصار Hsp90 ( پروتئین شوک گرمایی ۹۰ ) یک پرتاب کننده برای کشتن سلول ها در سیستم عصبی در بیماری های تخریبی نورون ها می باشد . در حال حاضر ، آخرین […]

تحقیقات قبلی Maria Clara Franco و Alvaro Estevez نشان داد که پروتئین تعدیل شده ای به نام Heat shock protein 90 یا به اختصار Hsp90 ( پروتئین شوک گرمایی ۹۰ ) یک پرتاب کننده برای کشتن سلول ها در سیستم عصبی در بیماری های تخریبی نورون ها می باشد .
در حال حاضر ، آخرین یافته های فرانکو نشان می دهدکه Hsp90 با همه ی سلول ها یکسان رفتار نمی کند! در حقیقت پروتئین های مشابه که بعضی سلول ها را می کشند ممکن است به بعضی سلول های سرطانی کمک کند .
فرانکو به عنوان رهبر تیم تحقیقاتی Burnett School می گوید : ” ما پروتئینی یافته ایم که فقط در شرایط آسیب شناختی تعدیل می شود. در سیستم عصبی به عنوان مسموم کننده ای برای سلول های تخریب شده ی نورونی می باشد ، در حالیکه در سلول های تومور می تواند یک عامل برای بقا باشد . در هر دو مورد ، مورد هدف قرار دادن پرتئین اکسید شده می تواند پتانسیلی برای چاره اندیشی درمان این بیماری ها باشد . ”
Hsp90 یکی از بیشترین پتانسیل ها برای مطالعه در خصوص داروهای مقابله با سرطان می باشد .
تیم تحقیقاتی فرانکو کشف کردند که فرم نیترات شده ی Hsp90 اکسیژن را برای میتوکندری سلول محدود می کند . کاهش انرژی سلول باعث مرگ آن می شود . اما این کاهش مصرف اکسیژن در حقیقت ممکن است با افزایش مقاومت آن ها به شرایط کمبود اکسیژن کمک کند از جاییکه این سلول ها به منابع انرژی دیگری بستگی دارند .
فرانکو و تیم آن امیدوارند با استفاده از اطلاعات جدیدی که از Hsp90 بدست آورده اند بتوانند قدم بزرگی در مسیر درمان سرطان بردارند .

عرفان گلشن


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید