انتشار این مقاله


آیا انسان تنها از ۱۰% مغز خود استفاده می‌کند؟

این تئوری که برای اولین بار در اواسط ۱۹۳۰مطرح شد، همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده است و اکنون به یکی از شعارهای اصلی بسیاری از رسانه هایی که در زمینه ی افزایش خودباوری و انگیزه فعالیت میکنند، تبدیل شده است: تنها با اندکی زحمت بیشتر و تلنگری به سلول های خاکستری قشر مغزتان، می […]

این تئوری که برای اولین بار در اواسط ۱۹۳۰مطرح شد، همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده است و اکنون به یکی از شعارهای اصلی بسیاری از رسانه هایی که در زمینه ی افزایش خودباوری و انگیزه فعالیت میکنند، تبدیل شده است:

تنها با اندکی زحمت بیشتر و تلنگری به سلول های خاکستری قشر مغزتان، می توانید بر سطح عادی فعالیت نورون هایتان غلبه کنید…به یاد داشته باشید شما تنها از ۱۰% توانایی مغز خود بهره می برید…

 

تنها مشکلی که وجود دارد : این مطلب اساس علمی ندارد!!

برای مدتی طولانی دانشمندان، عصب شناسان و پزشکان مختلف صبورانه برای اصلاح این تفکر عامه پسند و غلط درتلاش بوده اند. حتی با وجود همکاری نشریات معتبر مختلفی نظیر’Scientific American’ و “New York Times’ به دنبال اصلاح آن بوده اند.

برای مثال در یک نظرسنجی غیرعلمی که در سایتhelium.com برگزار شد، ۵۲% از شرکت کنندگان باور داشتند که تنها ۱۰%از مغز یک انسان معمولی در فعالیت های روزانه درگیر است.

عصب شناسان سرگیو دلاسالا و بری بیراستاین در تحقیقات خود اظهار داشته اند:

درصورتی که فرض کنیم ۹۰% از مغر انسان بدون استفاده است، آموختن چگونگی بهره وری از ظرفیت کامل آن میتواند راه را برای سودجویان فراهم کند.

 

هرچند درحال حاضر راهی قطعی برای تشخیص درصد بهره مندی انسان از ظرفیت مغزش شناخته نشده است، اما میتوان با قطعیت قابل استناد بودن این تئوری را رد کرد.

 

منبع: howstuffworks

فاطمه طهماسبی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید