انتشار این مقاله


چگونه احساسات افراد را از چشمانشان بخوانیم؟!

افراد با گشاد و باریک کردن چشمانشان اطلاعات فراوانی در مورد احساساتشان به شما میدهند. تحقیقات نشان میدهند چشمان باریک نشان دهندۀ تیزبین بودن فرد است. این میتواند نشانگر عصبانی، مشکوک، پرخاشگر و مغرور و تحقیرآمیز بودن فرد باشد. هنگامیکه فردی چشمانش را گشاد میکند نشانگر این است که در مقابل اطلاعاتی که درحال دریافت […]

افراد با گشاد و باریک کردن چشمانشان اطلاعات فراوانی در مورد احساساتشان به شما میدهند.

تحقیقات نشان میدهند چشمان باریک نشان دهندۀ تیزبین بودن فرد است. این میتواند نشانگر عصبانی، مشکوک، پرخاشگر و مغرور و تحقیرآمیز بودن فرد باشد.

هنگامیکه فردی چشمانش را گشاد میکند نشانگر این است که در مقابل اطلاعاتی که درحال دریافت است بسیار احساساتی شده است. این میتواند نشانگر علاقه مند بودن و یا احساس ترس کردن فرد باشد.

جهت حرکت چشمان برای برقراری ارتباط احساسات با نحوۀ استفاده ما از چشمانمان برای دیدن در ارتباط است. برای مثال باریک کردن چشم ها دیدن فاصلۀ دور را امکان پذیر میسازد، در حالیکه با گشاد کردن نور بیشتری به چشممان میرسد.

دکتر دنیل لی، نویسندۀ اول مطالعه، گفت:

باریک کردن چشم برای بررسی دقیق، با دقیق بودن خود فرد ارتباط دارد.

این نتیجه گیری از مطالعه ای بدست آمده است که در آن چشم هایی با احساسات و اشکال مختلف بررسی میشد.

با وجود پیچیدگی های عظیم حالات صورت، گشاد و باریک کردن چشمان حاوی اطلاعات مفید، پرمعنی و عمیق است.

دکتر لی افزود:

حالات صورت بشر بسیار پیچیده است. هنگام شمارش عضلات صورت، محاسبه شد که ۱۰۱۶*۳.۷ ترکیب مختلف حالت صورت وجود دارد.

ما فقط ناحیه چشم را بررسی کردیم و دریافتیم که تنها یک بعد فیزیکی ساده (گشاد کردن در مقابل باریک کردن) شامل اکثر حالات پیچیده در برقراری ارتباط اجتماعی است.

محققان دریافتند که چشم برای درک احساسات افراد اساسی و حیاتی است حتی زمانیکه سایر قسمت های صورت را نیز مشاهده میکنیم.

این مطالعه در ژورنال Psychological Science منتشر شده است.

آنیتا ریحانی فرد


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *