انتشار این مقاله


بیوپسی مقاطع بافتی منجمد

بیوپسی مقاطع بافتی منجمد (frozen section) نوع خاصی از بیوپسی است که برای تشخیص سریعِ مشخصات یک توده در حین عمل جراحی استفاده می‌شود.

در برخی موارد، پاتولوژیست‌ قادر به تشخیص قطعی با استفاده از مقطع بافتی منجمد نمی‌باشند و به جای آن باید از مقطع دائمی استفاده کنند. در این روش بافت منجمد نمی‌شود، بلکه در یک محلول فیکس‌کننده قرار داده می‌شود، درون موم جایگذاری شده و به اسلایدهای با کیفیت‌تری جهت مشاهده در میکروسکوپ تبدیل می‌شود. هرچند این پروسه، بیشتر از مقطع منجمد به طول می‌انجامد، معمولا تا یک روز، کیفیت اسلایدهای تهیه شده بالاتر است که به تشخیص دقیق‌تر کمک می‌کند.

تمام روش‌های بیوپسی با تهیه‌ی اسلاید انجام می‌شوند؛ سرطان یا سایر بیماری‌ها در یک بافت ممکن است چنان محدود باشند که در نمونه‌های بافتی خود را نشان ندهند؛ برای تشخیص این گونه مشکلات، از انواع مختلف بیوپسی استفاده می‌شوند.


پی‌نوشت

۱. cryostat machine
۲. microtome 
فاطمه طهماسبی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید