انتشار این مقاله


فسیل جدید؛ تغییر ایده‌ی نحوه‌ی ورود به خشکی

۳۶۰ میلیون سال پیش، گروهی از ماهی‌های خرچنگی شروع به تکامل به حیوانات چهارپای روی خشکی کردند و…

شاید زمان آن باشد که دربارۀ داستان تکاملی که برای توضیح مهاجرت اجدادمان از دریا به خشکی ارائه دادیم، تجدید نظرکنیم! ماهی‌های فسیلی از این دوران با چندین ویژگی از حیوانات خشکی کشف شده‌اند، با این حال تنها دورادور به آن‌ها مربوط بوده‌اند.

تقریبا ۳۶۰ میلیون سال پیش، گروهی از ماهی‌های خرچنگی شروع به تکامل به حیوانات چهارپای روی خشکی کردند که به خزندگان، دوزیستان و پستاندارانی مانند ما منجر شد.
فسیل‌ها بسیاری از مراحل را در این رویداد تکاملی نمادین نشان داده‌اند. درخت تکاملی گونه‌ها که این مهاجرت از دریا به خشکی را در بر دارد ، از اواخر قرن بیستم پایدار باقی مانده است، حتی با اینکه فسیل های تازه کشف شده‌اند.

با این حال، فسیل کشف‌شده در معدنی در Ningxiaدر شمال چین، این ثبات را تهدید می‌کند!

این فسیل متعلق به گونه‌ای جدید از ماهی خرچنگی به نام Hongyu chowi است که حدود ۱.۵ متر طول داشت و ۳۶۰ تا ۳۷۰ میلیون سال پیش زندگی می‌کرد.

این ماهی با درخت تکاملی متناسب نیست!

زمانی که محققان تلاش کردند تا H. chowi را در درخت تکاملی موجود جا کنند، کار به این راحتی‌ها نبود! زیرا از برخی لحاظ، H. chowi  شبیه به نوعی ماهی شکارچی به نام rhizodonts  بود. این گونه مدت‌ها پیش از اینکه ماهی‌های خرچنگی به حیوانات چهارپا تکامل یابند از آن‌ها جدا شده‌ است.


مقاله مرتبط:بررسی مفهوم تکامل


H. chowi  دارای جنبه‌هایی است که به طرز شگفت‌آوری شبیه آن‌هایی است که در اولین چهارپایان و اجداد دریایی نزدیکشان به نام elpistostegids که مدتها پیش منقرض شده‌اند دیده می‌شود. این جنبه‌ها شامل کمربند شانه‌ای و منطقه‌ی پشتیبانی برای پوشش ژله‌ای است.

فسیل Hongyu chowi می‌تواند تصویر نحوه‌ی ورد به خشکی را تغییر دهد.

به گفتۀ محققان این می‌تواند یکی از این دو احتمال را مطرح کند: اولین احتمال این است که H. chowi نوعی ریزودونت است که به طور مستقل شانه‌ها و پوشش ژله‌ای حیوان چهارپا را تکامل می‌دهد.

دیگر اینکه شاید ریزودونت‌ها بیش از آنکه ما فکر می‌کنیم نسبت به حیوانات چهارپا و elpistostegid‌ها نزدیک باشند. اما این نیز بر مقدار مشخصی از تکامل مستقل از ویژگی‌های مشابه دلالت می‌کند، زیرا ریزودونت‌ها بین دو گروه دارای ویژگی‌های مشترک فراوان هستند. ویژگی‌هایی که هر دو گروه برای تکامل مستقل نیازمندند.


مقاله مرتبط:فعالیت‌های انسانی، عامل موج جدیدی از تکامل در جانداران


شکارچی مخفی

H.chowi بسیار شبیه به چهارپایان اولیه یا یک elpistostegid است. این امر می تواند به این نکته اشاره کند که گروه‌های مختلف ماهی خرچنگی به طور مستقل ویژگی‌های مشابهی را توسعه داده اند.

این یافته این تصور قبلی مبنی بر تکامل مستقل یا موازی ریزودونت‌ها، elpistostegid و چهارپایان اولیه را تایید می‌کند.

H. chowi برای شیوه زندگی غیرمعمول آن هم جالب است. آناتومی آن نشان می دهد که یک شکارچی مخفی بود که در نزدیکی کف آب‌ها کمین می‌کرد و دقیقا مانند ماهی‌های امروزی هر ماهی کوچکتری را که در نزدیکش شنا می‌کرد غافلگیر می‌نمود. Hongyu یکی از اولین نمونه ها از این شیوۀ زندگی است.

 

فاطمه مسیب‌پور


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید