انتشار این مقاله


كشف باكتری‌های عفونی كه تركيبات فعال كننده گیرنده مزه‌ی شيرين را در سينوس‌ها توليد می‌كنند

باکتری استافیلوکوکوس با تولید آمینواسیدهای شیرین مانع از فعالیت سیستم ایمنی شده و موجب عفونت سینوسی می‌شود.

گروهی از محققان كه به موسسه‎های مختلفی در آمريكا وابسته هستند، كشف كردند كه نوع خاصی از باكتری تركيباتی توليد می‎كند كه موجب فعال شدن گيرنده‌ی طعم شيرين در سينوس‌ها می‌شود و اين عمل موجب غيرفعال شدن پاسخ ايمنی و رشد باكتری می‌شود. گروه مطالعه‌ی خود درمورد اين باكتری را كه موجب عفونت‌های مزمن سينوسی می‌شود در مجله Science Signalin منتشر كرد.

١٠ درصد از افرادی كه در آمريكا زندگي می‎كنند از عفونت مزمن سينوسی رنج می‌برند كه دردهای ناشی از آن موجب صرف هزينه‌های سنگين مراقبت‌های بهداشتی می‌شود. درمان‌های موجود عموما شامل استفاده از آنتی‌باكتری‌ها و يا داروهای كاهنده‌ی عفونت می‌باشد. همانطور كه محققان اشاره می‌كنند اينگونه درمان‌ها هميشه اثر گذار نيستند و مانع از بازگشت بيماری نمی‌شوند.


مقاله مرتبط: سینوزیت


دانشمندان سلامت ترجيح می‌دهند به جای مبارزه با عفونت ايجاد شده، روشی را برای جلوگيری از رخ دادن آن بيابند. به همين ترتيب اين مطالعه درحال بررسی طبيعت اين مطالعه و علت ابتلای بيشتر برخی افراد به اين بيماری نسبت به ديگران است. محققان روی ارتباط بين باكتری و گيرنده‌های مزه‌ای تمركز كرده‌اند كه مشابه گيرنده‌های زبان هستند اما در سطح سينوس‌ها قرار دارند.

تحقيقات پيشين نشان داده‌اند زماني‌كه گيرنده‌ی مزه‌ی تلخ در سينوس‌ها فعال می‌شود (هنگام احساس حضور باكتری) سيستم‌ايمنی وارد عمل شده و با باكتری مبارزه می‌كند. درمقابل، زماني كه گيرنده‌های مزه‌ی شيرين فعال می‌شوند برعكس اين اتفاقات رخ می‌دهد.

برای درك بهتر اتفاقاتی كه هنگام ورود باكتری استافيلوكوكوس، كه غالبا مسئول ايجاد عفونت‌های سينوسی است، رخ می‌دهد دانشمندان از هريك از بيماران داوطلب سواب‌های بينی دريافت كردند. سپس موكوس استخراج شده از سواب‌ها در آزمايشگاه كشت داده شد تا نوع آمينو‌اسيدی را كه توسط باكتری‌ها توليد می‌شود آزمايش كنند. تيم دو آمينواسيد شيرين D-Leu و D-Phe را كشف كردند. تيم همين مراحل را با باكتری Pseudomonas aeruginosa تكرار كرد اما هيچ يك از دو آمينواسيد مشاهده نشد. اين نشان می‌دهد دو آمينواسيد توليد شده توسط استافيلوكوكوس برای تعديل سيستم ايمنی استفاده می‌شود. در مرحله‌ی بعد، تيم سلول‌های سينوس انسان را در ظرف پتری رشد دادند و آن‌ها را در مقابل ماده‌ی شيميايی كه گيرنده‌های مزه تلخ را تحريك می‌كند قرار دادند و سپس D-Leu و  D-Phe را به آن‌ها اضافه كردند. تيم دريافت كه آمينواسيدها گيرنده‌ها را از ارسال هشدار برانگيزنده‌ی پاسخ ايمنی منع می‌كنند. درنهايت تيم نتيجه گرفت كه استافيلوكوكوس با توليد دو نوع آمينواسيد فعاليت سيستم ايمنی را تعديل كرده و بر آن غلبه می‌كند.

مهشید دهقان


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *