انتشار این مقاله


نورون‌ها چهره‌های آشنا را ثبت می‌كنند، حتی اگر شما آن‌ها را تشخيص ندهيد!

مطالعه‌ی جدید یافته‌های جالبی را از ادراک آگاهانه نشان می‌دهد.

زماني‌كه فرد چهره‌ی شخصی را تشخيص می‌دهد، مانند بازيكن مشهور تنيس روجر فدرر يا بازيگر مشهور هالِی بری، سلول‌های خاصی در مغز فعال می‌شوند. طبق پژوهش گزارش شده در Current Biology، اين سلول‌ها حتی زماني‌كه فرد شخص يا شئ آشنايی را می‌بيند اما آن را تشخيص نمی‌دهد نيز فعال می‌شوند. تنها تفاوت اين است كه در اين حالت فعاليت عصبی ضعيف‌تر بوده و نسبت به حالتی كه فرد آگاهانه چهره را تشخيص می‌دهد و ثبت می‌كند، دارای تاخير است.

اين يافته‌ها درک بهتری از مكانيسم ادراک آگاهانه را ممكن می‌سازد. فلوريان مورمان (Florian Mormann)، از دانشگاه پزشكی Bonn آلمان، می‌گويد:

يافته‌های ما نشان می‌دهد حتی زمانيکه فرد بين عكس‌های متوالی كه پخش می‌شوند چهره‌ی روجر فدرر را تشخيص نمی‌دهد، همچنان «سلول‌های مخصوص روجر فدرر» در مغز فعال می‌شوند. همچنين ما دريافتيم كه در اين شرايط اطلاعات كاملا خلاصه‌ای در فعاليت‌های عصبی وجود دارد كه برای تجربه‌ی آگاهانه غيرقابل دسترس است.


مقاله مرتبط: تشخیص چهره: مدرکی جدید بر رشد سلول‌های عصبی

محققان با ضبط فعاليت‎های نورونی ٢٧٣٥ بيمارِ جراحی مغز و اعصاب كه الكترودهايی برای كنترل صرع در مغزشان كاشته شده بود، به اين يافته‎ها رسيدند. آن‎ها از پديده‎ای به نام «چشمک آگاهانه۱» استفاده كردند كه بر اساس آن زماني كه شخص دو عكس آشنا را بلافاصله پشت سر هم می‎بيند غالبا عكس دوم را تشخيص نخواهد داد. ترتيب آزمايش به محققان اجازه می‎داد تا مستقيما پاسخ عصبی ايجاد شده هنگام تشخيص و عدم تشخيص همان عكس را مقايسه كنند.

ادراک آگاهانه

نتیجه

همانطور كه انتظار می‎رفت شركت‌كنندگان اغلب عكس دومی را كه بلافاصله پس از عكس اول نمايش داده می‎شد تشخيص نمی‎دادند، اما محققان دريافتند كه نورون‎های متناظر عكس به هرصورت فعال می‎شوند. اگرچه تفاوت قابل ملاحظه‎ای در قدرت و سرعت پاسخ عصبی وجود داشت.

به گفته‌ی مورمان، مطالعه‌ی فعاليت نورون‎های مشخص هنگام بيداری و هوشياری فرد، كليد تشخيص سيگنال‎های ضعيف اما حاوی اطلاعات مفيد در نورون‎ها حين ادراك ناخودآگاهانه بود، بخصوص در نورون‎های نواحی از مغز كه از جريان پردازش دور بوده و غيرقابل سنجش با ابزارهای مرسوم هستند. مشاهده‌ی تاثير سرعت و زمان عكس العمل نورون‎ها در تشخيص عكس شگفت‌آور بود.

اين يافته‌ها بحث‌های تئوری درمورد طبيعت ادراک و آگاهی انسان را زير سوال می‌برد. براي مثال هنوز مشخص نشده است كه آگاهی يك پديده‎ی همه يا هيچ است يا درجه‎های مختلفی دارد. محققان می‎گويند مشاهده‌ی فعاليت نورون‎ها در هر دو حالت تشخيص و عدم تشخيص عكس‎ها و تفاوت ميزان فعاليت نورون‎ها در هر حالت، به نفع ايده‎ی درجه‎دار بودن پديده ادراك و منحصر به فرد بودن آن است.

محققان اكنون به دنبال كشف چگونگی ارتباط بين فعاليت نورون‎های مشخص در ناحيه‎ای از مغز با فعاليت نورون‎ها در ديگر نقطه مغز و تاثير اين ارتباط در ادراک آگاهانه هستند.


مقاله مرتبط: پرده از رازِ چگونگی تشخیص چهره‌ توسط مغز برداشته شد!


۱. attentional blink

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید