انتشار این مقاله


فعالیت‌های ریاضی علاوه بر بهبود ریاضی، سایر مهارت‌ها را هم گسترش می‌دهد

بچه‌های‌ پیش‌دبستانی که در خانه به فعالیت‌های ریاضی با والدینشان می‌پردازند، سایر مهارت‌هایشان هم بهبودمی‌یابد،

براساس مطالعه دانشگاه PurdueT آن دسته از بچه‌های‌ پیش‌دبستانی که در خانه به فعالیت‌های ریاضی با والدینشان می‌پردازند، نه‌ تنها مهارت‌های‌ ریاضی‌شان بهبودمی‌یابد، بلکه همچنین دایره‌لغات‌عمومی آن‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.

Amy Napoli، دانشجوی دکتری در بخش مطالعات انسان و خانوادهمی‌گوید:

پیش‌بینی می‌شود که قرار‌گرفتن در معرض اعداد اصلی و مفاهیم‌ ریاضی در خانه بیش‌تر از کتاب‌ داستان‌ خواندن یا سایر فعل‌ و‌ انفعالات سواد‌آموزی‌ غنی به بهبود لغات‌عمومی دانش‌آموزان‌ ابتدایی کمک‌ کند. یکی از دلایل‌ما برای این حدس این است که زمانی که والدین به بچه‌هایشان فعالیت‌های ریاضی یاد‌می‌دهند، می‌تواند گفت‌وگویی بین آن‌ها اتفاق‌بیافتد و سوالاتی درباره ارزش‌ها و مقایسه‌ها می‌پرسند. همان چیزی‌ که به کودکان کمک‌ می‌کند تا مهارت‌های شفاهی و گفتاری و زبانی‌شان را بهبود بخشند.

این یافته‌ها به صورت آنلاین در ژورنال Experimental Child Psychology منتشر شده است.

راه های تشویق

تعدادی راه برای والدین به‌منظور تشویق کودکان به منظور یادگیری ریاضی در خانه وجود دارد: صحبت درباره حساب، برقراری ارتباط بین اعداد و مقادیر و مقایسه ارزش‌ها (بیشتر و کمتر). این‌ها همچنین کمک می‌کنند تا بر روی احتساب به صورت هدفمند تمرکز کنیم. به عنوان مثال “سه کیک برای یک میان وعده وجود دارد “به جای ” تعدادی کیک برای یک میان وعده وجود دارد “

Napoli کسی‌که بر روی ابزارهای کمک به والدین برای بهبود ساختارهای مرتبط به ریاضی در خانه کار‌ می‌کند. او می‌گوید:

این تمرکز بر روی فعالیت‌های ریاضی معمولاً در خانه اتفاق نمی‌افتد. اما این نشان‌ می‌دهد که وقتی والدین مفاهیم‌ ریاضی را انجام‌ می‌دهند می‌توانند تفاوت ایجادکنند. وقتی با خانواده‌ها کار می‌کنیم یک جنبه اضطراب مربوط به ریاضی وجود دارد. اما اگر شما بتوانید حساب‌ کنید، می‌توانید بعضی چیز‌ها را به کودکانتان یاد دهید.

این مطالعه ۱۱۶ کودک پیش دبستانی را با سنین بین ۳ تا ۵ سال ارزیابی کرد. و محققان ریاضی کودکان و مهارت های زبانیشان را در پاییز و بهار سال پیش دبستانی مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها بهبود فعالیت‌های ریاضی و سوادآموزی پیش‌بینی‌شده را بر اساس گزارشات والدین، آزمایش کردند. محققان از بابت مشاهده‌ای بودن این مطالعات تذکر داده و در صددد ارزیابی علل یافته‌ها می‌باشند.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید