انتشار این مقاله


سبک خواب افراد با خطر ابتلا به افسردگی مرتبط است

افرادی که با فاصله‌ی کمی پس از به خواب رفتن رؤیا می‌بینند، در خطر بالای ابتلا به افسردگی قرار دارند.

طبق مطالعات افرادی که با فاصله‌ی کمی پس از به خواب رفتن رؤیا می‌بینند، در خطر بالای ابتلا به افسردگی قرار دارند. در واقع احتمال ابتلا به افسردگی در افرادی که در ۶۰ دقیقه‌ی اول پس از شروع خواب رؤیا می‌بینند، دو برابر سایرین است. معمول‌ترین فاصله‌ی زمانی خواب رفتن تا تجربه‌ی رؤیا، تقریباً ۹۰ دقیقه می‌باشد.

به گفته‌ی پروفسور Donna Giles، نویسنده‌ی اول این مطالعه، مورد مذکور اولین نشانگر فیزیولوژیکی است که شروع افسردگی را حتی در کسانی که قبلاً به بیماری مبتلا نبوده‌اند، پیش‌بینی می‌کند. پزشکان علی‌رغم آگاهی از این که وجود افسردگی در یک خانواده، سایر افراد خانواده را مستعد ابتلا می‌کند، از جزئیات این امر درک کاملی ندارند. در حال حاضر، پزشکان نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که چه کسی به افسردگی مبتلا خواهد شد.


مقاله‌ی مرتبط: افزایش آسیب‌پذیری مغز نسبت به افسردگی در اثر استرس اجتماعی


خواب رؤیا که تحت عنوان خواب REM نیز شناخته می‌شود، پنجمین مرحله از مراحل پنج‌گانه‌ی چرخه‌ی خواب شبانه است. در چهار مرحله‌ی اول، فعالیت مغز رو به کاهش می‌گذارد؛ اما با ورود به مرحله‌ی پنجم افزایش فعالیت مغزی در جهت ایجاد پدیده‌ای عجیب رخ می‌دهد که ما این پدیده را تحت عنوان رؤیا می‌شناسیم. به گفته‌ی پروفسور Giles، فعالیت مغز در خواب REM مشابه حالت هوشیاری انسان است؛ با این تفاوت که عضلات حین خواب REM مهار می‌ش‍وند. به دلیل تشابه رفتار مغز در خواب REM با حالت بیداری، این مرحله خواب پارادوکسیکال نیز نامیده‌ می‌شود.


مقاله‌ی مرتبط: چرا خواب انواع مختلفی دارد؟


تشخیص سرعت ورود به خواب REM برای افراد دشوار است و تا زمانی که فرد در آزمایشگاه خواب تحت بررسی قرار نگیرد، مشخص نمی‌گردد. به هنگام خواب، درک افراد از مفهوم زمان به هم می‌ریزد؛ در نتیجه یادآوری زمان به خواب رفتن و دیدن رؤیا میسر نیست.

در این مطالعه، الگوی خواب ۳۵۲ نفر از ۷۰ خانواده مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته‌ها، ورود سریع به مرحله‌ی خواب REM توأم با سابقه‌ی خانوادگی ابتلا به افسردگی، افزایش دو برابری خطر ابتلا به این بیماری را در پی دارد. در نتیجه، افرادی که شرایط فوق برای آن‌ها صادق است، می‌توانند با اقداماتی نظیر افزایش آگاهی نسبت به علائم اولیه‌ی افسردگی، از ابتلا به این بیماری پیش‌گیری کنند.