انتشار این مقاله


تکامل حجم نواحی مغز در طی انتخاب مصنوعی برای اندازه مغز نسبی

مغز مهره‌داران طرح بسیار محافظت‌شده‌ای را در سراسر طبقه‌بندی‌ها نشان می‌دهد.

مغز مهره‌داران طرح بسیار محافظت‌شده‌ای را در سراسر طبقه‌بندی‌ها نشان می‌دهد؛ با این حال، اندازه‌های نسبی مناطق جداگانه‌ی مغز به طور قابل توجهی بین گونه‌ها متفاوت است. یک الگوی جالب این است که  به نظر می‌رسد مغز‌های بزرگ‌تر با اندازه نسبتا بزرگ تنها برخی از مناطق مغز به عنوان مثال بخشی از مغز پیشین (telencephalon) و مخچه مرتبط است. تاکنون، ارتباط تکاملی بین مناطق مجزای مغز و اندازه کلی مغز بر اساس شواهد مقایسه‌ای​​ است و هنوز آزمایش نشده است.


مقاله مرتبط:

نیای مشترک واحد را فراموش کنید! مفهوم تکامل سیستم عصبی به مرحله‌ی جدیدی وارد شده است

مدارهای مغزی هوشمندانه از طریق تکامل حفظ شده‌ است


ما در اینجا پاسخ تکاملی مناطق مغز را برای انتخاب جهت‌دار اندازه مغز در ماهی‌های آبنوس (Poecilia reticulata) که برای اندازه مغز نسبی بزرگ و کوچک انتخاب شده است، آزمایش می‌کنیم. در این حیوانات، انتخاب مصنوعی منجر به پاسخ سریع در اندازه مغز نسبی شد، در حالی که اندازه‌ی بدن بدون تغییر باقی ماند. ما از توموگرافی میکرو‌کامپیوتر استفاده می‌کنیم تا بررسی کنیم که چگونه حجم ۱۱ منطقه اصلی مغز به انتخاب مغزهای بزرگ‌تر در مقابل کوچک‌تر پاسخ می‌دهد. ما هیچ تفاوتی در حجم مناطق منسوب مغز بین حیوانات بزرگ‌مغز و کوچک‌مغز نیافتیم و تنها، تفاوت جزئی از نظر جنسی وجود داشت.


مقاله مرتبط: 

به نظر می‌رسد دندان‌های ما از پوست ماهی تکامل یافته است!

نظریه‌ تکامل داروین چیست؟


همچنین انتخاب، مقیاس اندازه‌گیری رشد موجودات یا آلوماتریکی را بین مغز و اندازه‌ی مناطق مغز تغییر نداد. نتایج ما نشان می‌دهد که مناطق مغز به طور مشابهی به انتخاب جهت‌دار قوی بر اندازه مغز نسبی پاسخ می‌دهد که نشان می‌دهد تنوع آناتومی مغز در گونه‌های معاصر، به احتمال زیاد ناشی از انتخاب مستقیم در مناطق کلیدی است.


مقاله مرتبط: 

از دیابت گرفته تا پوسیدگی دندان؛ بدن‌های ما برای این زندگی ساخته نشده‌اند!

مطالعه‌ی کلان ژنتیکی نشان می‌دهد انسان‌ها در حال تکامل‌اند


 

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید