انتشار این مقاله


مدارهای مغزی هوشمندانه از طریق تکامل حفظ شده‌ است

محققان مدارهای مغزی ضروری برای هوشیاری و به طور کلی حالت‌های مغزی را کشف کرده‌اند.

محققان موسسه ملی سلامت آمریکا، با استفاده از یک روش مولکولی، مدارهای مغزی ضروری برای هوشیاری و به طور کلی حالت‌های مغزی را کشف کرده‌اند. به طور قابل ملاحظه‌ای، سلول‌ها و مدارهای مشابهی برای هشیاری در گورخرماهی و موش‌ها (این دو گونه‌هایی‌اند که اجداد تکاملی آن‌ها چندین سال پیش از هم جدا شده‌اند)، در حال فعالیت‌اند. این‌ یافته‌ها نشان می‌دهد احتمالا مغز انسان در وضعیت مشابه به همین ترتیب عمل می‌کند تا زنده بماند.

Jushua Gordon مدیر موسسه ملی سلامت روان NIH:

هشیاری در وضعیت‌هایی مانند مانیا، استرس پس از سانحه و افسردگی، مختل می‌شود. شناخت تاثیرات مولکولی در یک رفتار (به عنوان یک ابزار جدید) ممکن است بعضی اوقات منجر به مداخلات کلینیکی برای هدف قرار دادن اختلالات مغزی شود.

Karl Deisseroth ،Matthew Lovett-Barron ،Palo Alto و همکاران‌شان گزارش استفاده از یک تکنولوژی بررسی فعالیت‌های عصبی به نام Multi-MAP (هماهنگی چندگانه‌ی فنوتیپ‌های مولکولی و فعالیت آن‌ها) را دادند.

برای اولین بار با Multi-MAP میتوان دید که کدام نورون‌ها در رفتار یک حیوان، در یک حالت مغزی خاص، فعال می‌شوند. متعاقبا فقط همان نورون‌ها را آنالیز می‌کنند تا مدارهای درگیر را تشخیص دهند.

در این مورد، از این تکنیک برای بررسی نورون‌های قابل رویت در سرهای شفاف لاروهای گورخرماهی تولید شده توسط مهندسی ژنتیک، استفاده کردند.


مقالات مرتبط: منبع جدید برای توسعه مغز کشف شد!


آنها هشیاری را با اندازه‌گیری اینکه چقدر طول می‌کشد تا دم خود را در پاسخ به ترس از محرک تکان دهند، اندازه گرفتند.

تجزیه و تحلیل‌های مولکولی نشان می‌دهد که زیرمجموعه‌ها منجر به شناسایی شش مدار شدند که شامل جمعیت نورون‌های متفاوت است که فعالیت‌های عصبی را تنظیم می‌کند. فقط یکی از آنها قبلا با هوشیاری مرتبط بوده است. تقریبا همان عوامل در آزمایش‌های پیگیری که مدارهای مغزی مرتبط با زمان واکنش در مغز موش را بررسی می‌کرد، عمل می‌کردند. با استفاده از Optogeneticها (ابزار کشف شده‌ی دیگری توسط Diesseroth و همکارانش) محققان این زمینه را تنها به سه مدار محدود کردند که قطعا باعث افزایش هوشیاری در موش‌ها شد، که یکی از آنها از قبل شناخته شده است. به نظر می‌رسد سه مدار دیگر نقش گزارشی دارند.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید