انتشار این مقاله


یک ژن به تنهایی می‌تواند خطر بروز بیماری کرون را افزایش یا کاهش دهد

دو واریانت یک ژن در احتمال بروز بیماری کرون اثر مخالف دارند.

غربالگری DNA مربوط به ۵۷۰۰ فرد یهودی منجر به شناسایی ژنی شده که احتمال بروز بیماری کرون را نشان می‌دهد. جهش‌های متفاوت در همان ژن می‌تواند موجب افزایش احتمال بروز یا پیش‌گیری از آن شود. بیماری کرون جدی‌ترین نوع بیماری‌های التهابی روده است. درمان‌های فعلی این بیماری، بهبودی کامل در پی نداشته و امید است درک بهتر ژنتیک بیماری به شناسایی درمان‌های جدید بیانجامد.


مقاله‌ی مرتبط: مسمومیت غذایی باکتریایی پشت پرده بیماری کرون


 در این مطالعه، Inga Peter از دانشکده‌ی پزشکی Mount Sinai در نیویورک به همراه تیمش، در جستجوی ژن‌های دخیل در این ناهنجاری از طریق مطالعه‌ی DNA یهودیان آشکنازی بودند. شیوع بیماری کرون در این اقلیت، سه برابر حالت عادی است. با مقایسه‌ی DNA مربوط به ۲۰۶۶ فرد مبتلا و ۳۶۳۳ فرد سالم، دو واریانت متفاوت با اثرات مختلف از این ژن تحت عنوان ژن LRRK2 شناسایی شد. یکی از واریانت‌ها، خطر بروز بیماری کرون را به میزان ۷۰ درصد افزایش داده و واریانت دیگر به میزان ۲۵ درصد کاهش می‌دهد.

این ژن در حالت طبیعی در ماکروفاژها _نوعی گلبول سفید_ و یکی از انواع سلول‌های بنیادی فعال می‌باشد. هر دوی این سلول‌ها در روده‌ی باریک حضور دارند. در واقع عملکرد ژن در این سلول‌ها، کمک به جمع‌آوری و حذف بقایای سلولی و مواد زائد داخل سلولی است. تیم Peter امیدوار است با تقلید از نسخه‌ی “خوب” این ژن بتوان درمان‌های جدیدی برای بیماری مذکور توسعه داد. LRRK2 در بیماری پارکینسون نیز دخالت داشته و احتمالاً داروهایی که این ژن را مورد هدف قرار دهند، به هر دو بیماری کمک خواهند کرد.

 

مهدیه وظیفه


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید