انتشار این مقاله


این ترفند ۵ دقیقه ای به شما کمک می‌کند تا زودتر خوابتان ببرد

در این مقاله با راه کاری آشنا می‌شویم که به ما کمک می‌کند بتوانیم زودتر به خواب برویم.

این اتفاق معمولا رخ می‌دهد که شما سرتان را روی یک بالش می‌گذارید ˓ چشمان تان را می‌بندید و ناگهان ذهن تان شروع به صحبت کردن با شما می‌کند.

” اوه من نمیخواهم فردا با رئیسم صحبت کنم ˓ من واقعا فردا به یک خرید رفتن نیاز دارم. من فراموش کردم به مادرم تماس بگیرم.”

چرا ذهن دقیقا این زمان را انتخاب می‌کند که درمورد هر چیزی که نگران آن هستید شروع به فکر کردن کند؟

خوشبختانه راهی برای غلبه به این تمایل وجود دارد.

اگر شما فهرستی از زمان بندی تان داشته باشید می‌بینید که وقت خواب اغلب تنها زمانی است که شما واقعا در مورد زندگی تان فکر می‌کنید.

به نظر می‌رسد که پاسخ روشن این باشد که در مورد چیز هایی که شما را می‌سنجد درست قبل از خواب فکر کنید.

در یک مطالعه اخیر محققانی از دانشگاه Baylor در کنار یکدیگر سعی کردند که ببینند چه انجام چه کاری باعث می‌شود که افراد زودتر خوابشان ببرد.

۵۷ داوطلب که اکثرشان ۲۰ ساله بودند در یک آزمایشگاه خواب (جایی که آنها تحت مراقبت قرار گرفتند که با تجهیزاتی امواج ذهن شان اندازه گیری شود) قرار گرفتند.

قبل از خواب از آنها خواسته شد که نوشته ای را به عنوان تمرین بنویسند.

محققان گفتند که نیمی از آنها در نوشتن طی ۵ دقیقه با عنوان: ” نوشته ای راجع به هر چیزی که شما فردا و یا تا چند روز بعد باید انجامش دهید.” مشارکت کردند.

در حالی که شما ممکن است فکر کنید که آن نوشته ی پرجنجال شما را دلواپس تر می‌کند نه راحت تر ˓ محققان یافته های دیگری داشتند.

کسانی که این لیست پرجنجال را نوشتند به طور میانگین ۱۵ دقیقه زودتر از دیگران خوابشان برد.

این معنی دارد زیرا تحقیقات قبل بارها مزایای نوشتن را نشان داده است.

مطالعه ای در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد کسانی که عموما احساسات خود را بیان می‌کنند و در مورد استرس ها و اتفاقات ناخوشایندی که برایشان رخ می‌دهد می‌نویسند نگرانی شان بیشتر کاهش می‌یابد.

طبق مطالعه دیگری در همان سال دانش آموزانی که از کلاس یادداشت بیشتری برمی‌دارند از کسانی که خارج از کلاس می‌نویسند مطالب را بیشتر درک می‌کنند.

پس برای سلامت ذهنی و سودمندی خودتان واقعا مفید است که افکارتان را روی یک برگ کاغذ بنویسید.

اگر می‌خواهید نکات بیشتری راجع به خواب بدانید این مقاله که توسط W.Chris winter M.D نوشته شده است را بخوانید.

لینک مقاله

فاطمه مهرابی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید