انتشار این مقاله


واکسن برای سیستم ایمنی کودکان شما سربار نیست و ریسک سایر عفونت‌ها را افزایش نخواهد داد

تصور اینکه واکسیناسیون کودکان زیر ۲ سال باعث عفونت های فزاینده در آن ها میشود، بی اساس است.

زمانی که موج جهانی ضد واکسیناسیون در جهان به راه افتاد، ۱۰ تا ۱۵ درصد والدین آمریکایی طبق برنامه‌ی توصیه شده، واکسن کودکان زیر ۲سال خود را نزدند. در حال حاضر یک مطالعه ی تازه نشان داده است که حداقل یکی از ترس های این والدین که تصور میکردند واکسن اضافه بار سیستم ایمنی خواهد بود یا کودک را مستعد سایر عفونت ها میکند؛ بی اساس است.

محققان بیش از ۹۰۰ مورد عفونت را بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ در ۶ ییمارستان و درمانگاه در غرب آمریکا بررسی کردند. ۱۹۳نفر کودکان مبتلا به عفونت هایی بودند که با واکسن پوشش داده نشده است و ۷۵۱ نفر کودکانی که دچار عفونت نبودند. این تیم تحقیقاتی نتایج خود را در مجله‌ی انجمن پزشکی آمریکا منتشر کردند و محتوای این بدین صورت بود که هیچ ارتباطی بین واکسن زدن کودکان زیر ۲ سال و ابتلا به عفونت بین سال ۲ و ۴ زندگی آن ها وجود ندارد.

پاول اُفیت پزشک بیمارستان کودکان فیلادِلفیا که در این مطالعه مشارکتی نداشت، نتایج بدست آمده را قابل پیش بینی خواند. نوازادان در حین تولد از رحم استریل مادر؛ ناگهان وارد محیط پر از باکتری ما می شوند که دانشمندان آن را شوک بزرگ باکتری ها میخوانند.

او همچنین معتقد است: چالش سیستم ایمنی از واکسن ها در مقایسات کمرنگ است. محققان می گویند نتیجه ی این مطالعات بدان معنی است که اجرای برنامه ی واکسیناسیون پیشنهاد شده توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری به نفع همه افراد است.

نگین شیخ لری


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید